Elevers og studenters informasjonssøkeatferd

Ellen Hjortsæter er førstelektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Inst. for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag. Hennes spesialfelt er kunnskapsorganisasjon og gjenfinning. Et viktig interesseområde er sammenhengen mellom informasjonssøking, informasjonsanvendelse og læring. Hun er også opptatt av bibliotekets og bibliotekarens rolle i undervisning og læring.

Vi begynner med et eksempel

  • ”Jeg bruker det fordi det kommer først opp på Google”
  • ”Du finner det du trenger og ikke masse annet vås”
  • ”Hvis det står en bra artikkel som passer til det du leter etter, så holder det”
  • ”Jeg har aldri tvilt på det som står der!”
  • ”Det er ikke sikkert det er 100 % riktig, men det merker jo ikke læreren”
  • ”Lite prosjekt er lik Ctrl C, Ctrl V. På større prosjekter jobber jeg mye mer med stoffet, og setter meg skikkelig inn i det”

Dette er seks uttalelser fra elever ved Langhaugen videregående skole i Bergen, studiespesialiserende programområde. Elevene er intervjuet om hvordan de bruker Wikipedia som informasjons- og kunnskapskilde (Martens, Mastberg, Aukland & Nygård, 2008). For å belyse problemstillingen sin, benyttet forfatterne av rapporten seg også av en skriftlig spørreundersøkelse blant et utvalg elever. De uttalelsene jeg har valgt å trekke fram her, er representative for flere hovedtendenser som forfatterne mener å se:

  • Nesten samtlige elever bruker Wikipedia i større eller mindre grad, og over halvparten av brukerne forklarer det med tilgjengelighet og brukervennlighet. Det er et enkelt og raskt førstevalg, også fordi det i mange tilfeller er det første treffet som kommer opp når en bruker søkemotoren Google
  • Få elever er kildekritiske i sin bruk, og mange stoler på Wikipedia som eneste kilde
  • Majoriteten bearbeider ofte eller alltid stoff de finner på Wikipedia, men så mange som 28 % av brukerne svarer at de ”aldri”, ”sjelden” eller kun ”av og til” bearbeider informasjonen de får fra Wikipedia. Dette trekker forfatterne fram som særlig oppsiktsvekkende. De peker på det som et forhold mange vil se på med bekymring, og skriver at dersom dette gjelder generelt i den videregående skolen, trenger det å bli satt fokus på (Martens et al., 2008, s. 20)
Denne artikkelen er opprinnelig skrevet som en nettforelesning i faget Skolebibliotekkunnskap: Informasjonskompetanse og leseutvikling, Universitetet i Agder, 2010.
 

Les hele artikkelen:
> Ellen Hjortsæter: 'Elevers og studenters informasjonssøkeatferd' (2010) (pdf)


Program for skolebibliotekutvikling ved Universitetet i Agder har hatt ansvar for utvikling av nettstedet Informasjonskompetanse.no på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Mediesenteret ved Høgskolen i Bergen har stått for utforming og grafisk design.
 
 
 
VIKO
 
Søk og skriv

Søk og skriv

 
Kolla källan
 
Medietilsynet
 
Universitetet i Agder
 
Internetkunskap.se
 
Del og bruk
del & bruk
 
Infojakten
 
ung.no