Prosjektmidlar til skulebibliotekutvikling 2012-2013

Universitetet i Agder skal gjennomføre Program for skulebibliotekutvikling på oppdrag frå Utdanningsdirektoratet. Programmet er ei statleg satsing for å utvikle grunnskulebiblioteka som læringsarena og pedagogisk ressurs.

UiA skolebibliotek

Grunnskular kan søkje om midlar til praksisnære prosjekt der målet er å utvikle skulebiblioteket som verktøy i leseopplæring og i undervisning i fag.

I programmet inngår etterutdanning av prosjektdeltakarane i form av obligatoriske kurs og nettbasert rettleiing.
Deltakeravgifta til kursa vert dekt av Universitetet i Agder.

Det er skuleeigar som sender søknaden. Informasjon om programmet, søknadsskjema, søkjerettleiing og kriterium for vurdering av søknadene finn de på nettstaden www.skolebibliotek.uia.no

Søknadsfrist er 15. mars 2012. Søknaden skal sendast elektronisk til skolebibliotek@uia.no

Berre søknader som vert leverte elektronisk, vert vurderte.

 
Siri Ingvaldsen
Faglig leder
e-post: siri.ingvaldsen@uia.no
tel 38 14 20 16
Anne Kari Slettan
Prosjektkoordinator
e-post: anne.k.slettan@uia.no
tel 38 14 11 75
   
Universitetet i Agder, skolebibliotek

 

RSS-feed fra denne siden

 
Tildelinger 2009–2010

Prosjektskoler: 34
Fylker: 14
Beløp: kr 4 933 200

 
Tildelinger 2010–2011

Prosjektskoler: 40
Fylker: 17
Beløp: kr 4 531 500
Ressursskoler: 8
Fylker: 8
Beløp: kr 1 007 500
Samlet tildeling 2009–2010:
kr 5 539 000

 
Tildelinger 2011–2012

Prosjektskoler: 51
Fylker: 17
Beløp: kr 5 373 000
Ressursskoler: 10
Fylker: 7
Beløp: kr 1 085 000
Samlet tildeling 2010–2011:
kr 6 458 000

 
Tildelinger 2012–2013

Prosjektskoler: 51
Fylker: 15
Beløp: kr 4 918 000
Ressursskoler: 19
Fylker: 13
Beløp: kr 2 278 000
Samlet tildeling 2012–2013:
kr 7 196 000