Fortsatt drift av nettsteder

Regjeringen har videreført driften av nettstedene www.skolebibliotek.uia.no og www.informasjonskompetanse.no ved egne tildelingsbrev i 2014 og 2015. Fra og med 2016 er disse midlene lagt inn i budsjettet til Universitetet i Agder (Ui), som har fått ansvaret for nettstedene. UiA har landets viktigste fagmiljø for skolebibliotek, og hadde ansvaret for gjennomføringa av Program for skolebibliotekutviklin (2009–2013).

Utdanningsdirektoratet, logo

www.skolebibliotek.uia.no
Etter avslutningen av Program for skolebibliotekutvikling høsten av 2013, er formålet med dette nettstedet å

  • publisere nyheter om skolebibliotek
  • samle og oppdatere kommunale- og fylkeskommunale planer
  • informere om relevante utdanningstilbud relatert til skolebibliotek

www.informasjonskompetanse.no
Informasjonskompetanse.no skal fortsatt være et nettsted for lærere og skolebibliotekarer i grunnskolen og videregående opplæring med eksempler på undervisningsopplegg som handler om bruk av trykte og nettbaserte informasjonskilder i skolen. Dere finner også en rekke beskrivelser av gjennomførte prosjekt.

 

Ansvarlig redaktør for begge nettstedene er Anne Løvland, UiA.

Nettredaktør Inger Berg Wilhelmsen (inger.e.wilhelmsen[at]uia.no) tar gjerne imot tips og innspill om saker til begge nettstedene.


Fontstørrelser
 
 
Universitetet i Agder
 
 
Kunnskapsdepartementet
 
 
Utdanningsdirektoratet
 
 
 
 
Naturfagsenteret
 
 
IKT-senteret
 
 
Lesesenteret
 
 
Skrivesenteret.no
 
 
Nynorsksenteret
 
 
Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen
 
 
 
 
Skolebibliotekarforeningen i Norge
 
 
Norsk bibliotekforening
Norsk Bibliotekforening
 
 
Norsk bibliotekforening avdeling skole
NBF avdeling skole