Utdanningsdirektoratet har utpekt Universitetet i Agder til ressurssenter for skolebibliotek. Velkommen til nettstedet vårt!

 
 
Program for skolebibliotekutvikling
Program for skolebibliotek-
utvikling er er en statlig
4-årig satsing for å styrke
skolebiblioteket som arena
for læring og lesing.
 
 
Skolebibliotekressurser
Lenker, dokumenter, artik-
ler, bøker, elektroniske
ressurser og informasjon
som er relevant for
skolebibliotek.
 
 
Erfaringskonferanser
Ressursskoler i programmet
presenterer hvert år i juni
sine erfaringer med
bruk av skolebiblioteket
som pedagogisk verktøy.
 
 
Eksempelsamling
'Idé, inspirasjon,
informasjon - eksempler
på bruk av skolebibliotek i
undervisningen etter
Kunnskapsløftet'.
Denne samlingen er laget
ved Universitetet i Agder
på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.
 
 
Om nettstedet:
- innhold
- redaksjon
- kontaktinformasjon
 

RSS-feed


Nysgjerrigpermetoden er en vitenskapelig, prosjektbasert arbeidsmetode som passer for elever på barnetrinnet helt fra første klasse. Nysgjerrigpermetoden ingegrerer arbeid med grunnleggende ferdigheter, kompetansemål i faget og sosial kompetanse.

Spangereid skolebibliotek: 'Med leselyst på timeplanen' (bilde fra forsiden av publikasjonen)

Skolebiblioteket på Spangereid skole er en av tre nominerte til prisen Årets bibliotek 2014. I Bibliotekforum nr 4/2014 forteller skolebibliotekar Line H. Hjellup om skolens strukturerte arbeid med lesestimulering. Prosjektskoleperioden i Program for skolebibliotekutvikling bidro til at lesekulturen nå er en del av skolekulturen.

På Spangereid skole i Vest-Agder er skolebiblioteket en viktig og integrert del av leseopplæringen og en viktig ressurs i alle fag. Skolen var prosjektskole i Program for skolebibliotekutvikling i 2012–2013, og har holdt foredrag for andre skoler og kommuner om sine gode erfaringer. Se og bli inspirert av innslaget fra TareTV (14.08.14)!

Forslag til Regional plan for bibliotek i Nordland er nå sendt på høring med frist 15.0.2. 2015. Begrepet skolebibliotek står sentralt under overskrifta 'Skolebibliotek, undervisning og livslang læring'. Dette temaområdet behandler læringsperspektivet og kunnskapsdannelse hos bibliotekbrukere.

Lenvik bibliotek, fra barneavdelingen

Lenvik bibliotek har lokaler i Kunnskapsparken på Finnsnes. Biblioteket, som sto ferdig i 2013, er stort og innbydende, og et naturlig samlingssted for utstillinger, konserter, foredrag med mer. Det er mye besøkt av barn og unge i området, og har et variert tilbud til denne aldersgruppa.


Fontstørrelser
 
 
Universitetet i Agder
 
 
Kunnskapsdepartementet
 
 
Utdanningsdirektoratet
 
 
 
 
Naturfagsenteret
 
 
IKT-senteret
 
 
Lesesenteret
 
 
Skrivesenteret.no
 
 
Nynorsksenteret
 
 
Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen
 
 
 
 
Skolebibliotekarforeningen i Norge
 
 
Norsk bibliotekforening
Norsk Bibliotekforening
 
 
Norsk bibliotekforening avdeling skole
NBF avdeling skole