Utdanningsdirektoratet har utpekt Universitetet i Agder til ressurssenter for skolebibliotek. Velkommen til nettstedet vårt!

 
 
Program for skolebibliotekutvikling
Program for skolebibliotek-
utvikling er er en statlig
4-årig satsing for å styrke
skolebiblioteket som arena
for læring og lesing.
 
 
Skolebibliotekressurser
Lenker, dokumenter, artik-
ler, bøker, elektroniske
ressurser og informasjon
som er relevant for
skolebibliotek.
 
 
Erfaringskonferanser
Ressursskoler i programmet
presenterer hvert år i juni
sine erfaringer med
bruk av skolebiblioteket
som pedagogisk verktøy.
 
 
Eksempelsamling
'Idé, inspirasjon,
informasjon - eksempler
på bruk av skolebibliotek i
undervisningen etter
Kunnskapsløftet'.
Denne samlingen er laget
ved Universitetet i Agder
på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.
 
 
Om nettstedet:
- innhold
- redaksjon
- kontaktinformasjon
 

RSS-feed


Med bakgrunn i uttalelse på det 74. norske bibliotekmøte i mars 2014 om at skolebibliotekene må utvikles, har Norsk bibliotekforening og NBF Skole har sendt en henvendelse til Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen hvor de spør hva som skjer med Program for skolebibliotekutvikling.

Påmeldingsfristen (31. august!) nærmer seg for årets NM i litteraturformidling som finner sted 26. september. Aust-Agder bibliotek og kulturformidling inviterer alle som liker å lese, fortelle, danse, synge, formidle litteratur om å bli med i Norgesmesterskapet 26. september i Arendal kulturhus.

Hør og del – en app fra Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB)

'Rett til å lese' er en aksjon i regi av Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB). NLB tilbyr gratis lydbøker til alle som strever med å lese. Rett til å lese-aksjonen skal gi saken oppmerksomhet og gjøre NLBs tilbud kjent. Skoler og folkebibliotek er blant målgruppene for Rett til å lese.

Årets tema i den nasjonale holdningskampanjen ‘Manifest mot mobbing 2011–2015′ er vennskap på nett og betydningen av voksnes engasjement i denne sammenhengen. Selve kampanjeuken er uke 36 (1.–5. september 2014), men temaet er aktuelt i mange fag og på foreldremøter hele skoleåret.

Siri Ingvaldsen, fylkesbiblioteksjef i Sogn og Fjordane (faglig leder for Program for skolebibliotekutvikling 2009–2013)

Søndag 17.08.14 åpnet IFLA (The International Federation of Library Associations and Institutions)-konferansen i Lyon i Frankrike. Deltakere fra hele verden for å diskutere bibliotek- og informasjonsspørsmål. Temaet for årets konferanse er «Libraries, Citizens, Societies: Confluence for Knowledge».


Fontstørrelser
 
 
Universitetet i Agder
 
 
Kunnskapsdepartementet
 
 
Utdanningsdirektoratet
 
 
 
 
Naturfagsenteret
 
 
IKT-senteret
 
 
Lesesenteret
 
 
Skrivesenteret.no
 
 
Nynorsksenteret
 
 
Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen
 
 
Skolebibliotekarforeningen i Norge
 
 
Norsk bibliotekforening
Norsk Bibliotekforening
 
 
Norsk bibliotekforening avdeling skole
NBF avdeling skole