Utdanningsdirektoratet har utpekt Universitetet i Agder til ressurssenter for skolebibliotek. Velkommen til nettstedet vårt!

 
 
Program for skolebibliotekutvikling
Program for skolebibliotek-
utvikling er er en statlig
4-årig satsing for å styrke
skolebiblioteket som arena
for læring og lesing.
 
 
Skolebibliotekressurser
Lenker, dokumenter, artik-
ler, bøker, elektroniske
ressurser og informasjon
som er relevant for
skolebibliotek.
 
 
Erfaringskonferanser
Ressursskoler i programmet
presenterer hvert år i juni
sine erfaringer med
bruk av skolebiblioteket
som pedagogisk verktøy.
 
 
Eksempelsamling
'Idé, inspirasjon,
informasjon - eksempler
på bruk av skolebibliotek i
undervisningen etter
Kunnskapsløftet'.
Denne samlingen er laget
ved Universitetet i Agder
på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.
 
 
Om nettstedet:
- innhold
- redaksjon
- kontaktinformasjon
 

RSS-feed


Lesefestival Mortensnes skole©Kine Hansen, iTromso

Mortensnes skole har i mange år hatt lesekampanjer som fast årlig innslag. De siste årene har de kalt disse ukene for Lesefestival, etter inspirasjon fra andre store kulturfestivaler som finner sted i Tromsø etter jul. Disse festivalene er kjent for varierte tilbud innenfor temaet, og for eget festivalarmbånd. Slik er det også på Mortensnes Lesefestival!

Cecilie Lanes: Jakten på nordlyset

Samisk bibliotektjeneste en informasjonstjeneste som skal gjøre det lettere for bibliotek i Troms å orientere seg i og holde seg oppdatert på nye utgivelser om samer og samiske forhold, og om samisk litteratur, musikk og film. De sender jevnlig ut nyhetsbrev med presentasjon av samiske utgivelser. Her er to nye:

UPrisen er den eneste rene prisen for ungdomsbøker i Norge. Nominasjonene og juryarbeidet er det ungdom selv som står for. Det er Foreningen !les som står bak prisen, i samarbeid med Norsk litteraturfestival på Lillehammer. Fire elever har nå plukket ut de fem av fjorårets bøker som det skal stemmes over.

Lesesenteret ønsker å finne fram til gode eksempler på gjennomførte opplegg som viser at alle lærere er leselærere. Med Leseprisen 2015 vil de motivere barnehager og skoler til å satse på leseaktiviteter spesielt rettet mot svake lesere. Det vil bli delt ut en pris, men prosjekt fra både barnehage, grunnskole og vgs kan sendes inn og vil bli vurdert.

Tromsø bibliotek og byarkiv

Tromsø kommune har i mange år hatt en Skoletjeneste som er et viktig bindeledd mellom skolebibliotekene og biblioteket. Informasjonsbrevet for våren 2015 gir et inntrykk av den rollen Skoletjenesten har som et nav i en rekke viktige tilbud innenfor kultur og utdanning i kommunen.


Fontstørrelser
 
 
Universitetet i Agder
 
 
Kunnskapsdepartementet
 
 
Utdanningsdirektoratet
 
 
 
 
Naturfagsenteret
 
 
IKT-senteret
 
 
Lesesenteret
 
 
Skrivesenteret.no
 
 
Nynorsksenteret
 
 
Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen
 
 
 
 
Skolebibliotekarforeningen i Norge
 
 
Norsk bibliotekforening
Norsk Bibliotekforening
 
 
Norsk bibliotekforening avdeling skole
NBF avdeling skole