Utdanningsdirektoratet har utpekt Universitetet i Agder til ressurssenter for skolebibliotek. Velkommen til nettstedet vårt!

 
 
Program for skolebibliotekutvikling
Program for skolebibliotek-
utvikling er er en statlig
4-årig satsing for å styrke
skolebiblioteket som arena
for læring og lesing.
 
 
Skolebibliotekressurser
Lenker, dokumenter, artik-
ler, bøker, elektroniske
ressurser og informasjon
som er relevant for
skolebibliotek.
 
 
Erfaringskonferanser
Ressursskoler i programmet
presenterer hvert år i juni
sine erfaringer med
bruk av skolebiblioteket
som pedagogisk verktøy.
 
 
Eksempelsamling
'Idé, inspirasjon,
informasjon - eksempler
på bruk av skolebibliotek i
undervisningen etter
Kunnskapsløftet'.
Denne samlingen er laget
ved Universitetet i Agder
på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.
 
 
Om nettstedet:
- innhold
- redaksjon
- kontaktinformasjon
 

RSS-feed


Viktig informasjon om nettstedene i Program for skolebibliotekutvikling etter avslutninga av programmet i august 2013

Last ned eller bestill papirutgave av publikasjonene som presenterer skolebibliotekprosjektene til de skolene som har vært ressursskoler i Program for skolebibliotekutvikling:
Ressursskoler 2012–2013 i Program for skolebibliotekutvikling
Ressursskoler 2011–2012 i Program for skolebibliotekutvikling
Ressursskoler 2010–2011 i Program for skolebibliotekutvikling

Sluttrapporten fra styringsgruppa for Program for skolebibliotekutvikling er nå klar. Les sluttrapporten

17.03.14:NIFU's evaluering av Program for skolebibliotekutvikling

I 1995 bestemte UNESCO at 23. april skal være World Book and Copyright Day (Verdens bok- og opphavsrettsdag) . Dagen markeres for å hylle bøker og forfattere og for å bidra til å fokusere på prosjekter som styrker leseevnen hos folk, og da spesielt i forhold til kvinner og barn.

Bjørn Ingvaldsen, forfatter og leder av NBU (Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere) skrev i Dagbladet den 16. april en kronikk med tittelen 'Skolebibliotekene forsømmes'. Her peker han på den store variasjonen når det gjelder innhold i og standarden på skolebibliotek i barne- og ungdomsskoler i Norge.

Kommunalråd for utdanning i Tromsø kommune la den 9. april fram 'Høringsutkast til Strategiplan mot mobbing'. Samtidig ble nettstedet 'Verktøykasse mot mobbing' lansert. Forebygging av digital mobbing inngår som en del av den kommunale planen, og den er også knyttet til kommunens IKT-plan der digital dømmekraft er et viktig område.

Bokslukerprisen er et tilbud om en nasjonal leselystaksjon for elever på 6. trinn. Målet er å skape en litterær pris som fører til økt selvstendig lesning av ny norsk barnelitteratur. I løpet av skoleåret 2014-15 gjennomføres tiltaket som en pilot for de første 25 000 6.-trinnselevene som blir meldt på.

UiA_logo

Universitetet i Agder (UiS) tilbyr høsten 2014 studiet 'Skolebibliotekkunnskap 1' (30 sp) og 'Skolebibliotekkunnskap 3 : Informasjonskompetanse og leseutviking' (30 sp). Studiene er gratis, ut over vanlig semesteravigft. Søknadsfristen er 15. april 2014.


Fontstørrelser
 
 
Universitetet i Agder
 
 
Kunnskapsdepartementet
 
 
Utdanningsdirektoratet
 
 
 
 
Naturfagsenteret
 
 
IKT-senteret
 
 
Lesesenteret
 
 
Skrivesenteret.no
 
 
Nynorsksenteret
 
 
Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen
 
 
Skolebibliotekarforeningen i Norge
 
 
Norsk bibliotekforening
Norsk Bibliotekforening
 
 
Norsk bibliotekforening avdeling skole
NBF avdeling skole