Utdanningsdirektoratet har utpekt Universitetet i Agder til ressurssenter for skolebibliotek. Velkommen til nettstedet vårt!

 
 
Program for skolebibliotekutvikling
Program for skolebibliotek-
utvikling er er en statlig
4-årig satsing for å styrke
skolebiblioteket som arena
for læring og lesing.
 
 
Skolebibliotekressurser
Lenker, dokumenter, artik-
ler, bøker, elektroniske
ressurser og informasjon
som er relevant for
skolebibliotek.
 
 
Erfaringskonferanser
Ressursskoler i programmet
presenterer hvert år i juni
sine erfaringer med
bruk av skolebiblioteket
som pedagogisk verktøy.
 
 
Eksempelsamling
'Idé, inspirasjon,
informasjon - eksempler
på bruk av skolebibliotek i
undervisningen etter
Kunnskapsløftet'.
Denne samlingen er laget
ved Universitetet i Agder
på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.
 
 
Om nettstedet:
- innhold
- redaksjon
- kontaktinformasjon
 

RSS-feed


Nasjonella Skolbiblioteksgruppen i Sverige vil gjennom prisen 'Årets skolebibliotek' gjøre oppmerksom på gode eksempler på svenske skolebibliotek. I år gikk denne utmerkelsen til Centrumskolan Växjö, som gjennom nettsidene og i ulike delingstjenester viser et rikt og variert læringsmiljø der skolebiblioteket står i sentrum.

Skolebibliotekarforeningen i Norge (SiN) er en interesseorganisasjon som styrker skolebibliotekets plass i skolen. SiN gir ut bladet Skolebiblioteket fire ganger i året. Bladet inneholder artikler og tips til lesing og arbeid i skolebiblioteket. Foreningen har også en nettside og en Facebookside som holder skolebibliotekinteresserte oppdatert.

Skolebibliotekarer og lærere oppfordres til å sende inn forslag på norsklærere som inspirerer og motiverer sine omgivelser, utviser kreativitet og pedagogiske evner alene og sammen med andre, og gjennom sin innsats er med på å utvikle norskfaget i skolen. Innleveringsfristen er 13.11. 2014.

Går du på ungdomsskolen og ønsker en utfordring? Foreningen !les søker fire elever fra hele landet som skal nominere fem bøker til Uprisen 2015. Søknadsfristen er 14. november 2014.

Hvert år, i novembermånedens mørke, inviterer Foreningen Norden skoler, bibliotek, lokallag og institusjoner i hele Norden til Nordisk bibliotekuke. Den 18. nordiske bibliotekuka finner sted i tida 10.- 16. november 2014, og har 'Troll i Norden' som tema. Formålet med uka er å gi den gamle nordiske fortellertradisjonen nytt liv, og å formidle nordiske litteratur til barn, unge og voksne i hele Norden.


Fontstørrelser
 
 
Universitetet i Agder
 
 
Kunnskapsdepartementet
 
 
Utdanningsdirektoratet
 
 
 
 
Naturfagsenteret
 
 
IKT-senteret
 
 
Lesesenteret
 
 
Skrivesenteret.no
 
 
Nynorsksenteret
 
 
Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen
 
 
 
 
Skolebibliotekarforeningen i Norge
 
 
Norsk bibliotekforening
Norsk Bibliotekforening
 
 
Norsk bibliotekforening avdeling skole
NBF avdeling skole