Utdanningsdirektoratet har utpekt Universitetet i Agder til ressurssenter for skolebibliotek. Velkommen til nettstedet vårt!

 

Program for skolebibliotekutvikling

Program for skolebibliotek-
utvikling var en statlig 4-årig
satsing (2009–2013) for å
styrke skolebiblioteket som
arena for læring og lesing.

 
 
Skolebibliotekressurser
Lenker, dokumenter, artik-
ler, bøker, elektroniske
ressurser og informasjon
som er relevant for
skolebibliotek.
 
 
Erfaringskonferanser
Ressursskoler i programmet
presenterte i program-
perioden sine erfaringer med
bruk av skolebiblioteket som pedagogisk verktøy på en
årlig skolebibliotek-
konferanse.
 
 
Eksempelsamling
'Idé, inspirasjon,
informasjon - eksempler
på bruk av skolebibliotek i
undervisningen etter
Kunnskapsløftet'.
Denne samlingen er laget
ved Universitetet i Agder
på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.
 
 
Om nettstedet:
- innhold
- redaksjon
- kontaktinformasjon
 

RSS-feed


Norsk Bibliotekforening sendte den 26.05. ut følgende pressemelding:
Den 26. august 2015 vil Norge for første gang få sin egen bibliotekdag. Dagen skal løfte frem alle typer bibliotek over hele landet. Norsk Bibliotekforening er initiativtaker.

Den 1. juni åpner folkebibliotek over hele landet sommerens lesekampanjer for barn. De går ut på at elever (i barneskolen) leser et visst antall bøker (eller så mange de klarer) i løpet av sommerferien. Kampanjene er litt ulike, men alle gir barna ulike former for oppmerksomhet knyttet til lesingen, og alle avsluttes ved skolestart.

En ny lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram mv. ble vedtatt av Stortinget 15.12. 2014. Loven medfører plikter som bl a skoler og bibliotek må følge ved utlån og visning av filmer, og vil sannsynligvis tre i kraft 1. juli 2015. I brev til alle skoler vises det til Medietilsynets nettsider for mer informasjon.

Forfatteren Gro Dahle ble tildelt Skolebibliotekarforeningens litteraturpris 2015 under en tilstelning under Litteraturfestivalen på Lillehammer 28.mai 2015. Gro Dahle er en svært allsidig forfatter som opererer innen flere ulike sjangrer – lyrikk, sakprosa, billedbøker, barnebøker, noveller mv. Hun får prisen for sine barne- og billedbøker.

Dramatisering av Pulverheksa©Loen barnehage

Loen barnehage var en av vinnerne av Leseprisen 2015. Denne barnehagen har lagt til rette for et godt språkmiljø ved å bruke bøkene til mer enn høytlesing. I artikkelen 'Då lesegleda kom svevande på ein sopelime' forteller Loen barnehage om hvilken betydning arbeidet med bøker har hatt for språkmiljøet.


Fontstørrelser
 
 
Universitetet i Agder
 
 
Kunnskapsdepartementet
 
 
Utdanningsdirektoratet
 
 
 
 
Naturfagsenteret
 
 
IKT-senteret
 
 
Lesesenteret
 
 
Skrivesenteret.no
 
 
Nynorsksenteret
 
 
Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen
 
 
 
 
Skolebibliotekarforeningen i Norge
 
 
Norsk bibliotekforening
Norsk Bibliotekforening
 
 
Norsk bibliotekforening avdeling skole
NBF avdeling skole