Utdanningsdirektoratet har utpekt Universitetet i Agder til ressurssenter for skolebibliotek. Velkommen til nettstedet vårt!

 
 
Program for skolebibliotekutvikling
Program for skolebibliotek-
utvikling er er en statlig
4-årig satsing for å styrke
skolebiblioteket som arena
for læring og lesing.
 
 
Skolebibliotekressurser
Lenker, dokumenter, artik-
ler, bøker, elektroniske
ressurser og informasjon
som er relevant for
skolebibliotek.
 
 
Erfaringskonferanser
Ressursskoler i programmet
presenterer hvert år i juni
sine erfaringer med
bruk av skolebiblioteket
som pedagogisk verktøy.
 
 
Eksempelsamling
'Idé, inspirasjon,
informasjon - eksempler
på bruk av skolebibliotek i
undervisningen etter
Kunnskapsløftet'.
Denne samlingen er laget
ved Universitetet i Agder
på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.
 
 
Om nettstedet:
- innhold
- redaksjon
- kontaktinformasjon
 

RSS-feed


UiA_logo

Universitetet i Agder (UiA) tilbyr Bachelorprogram i skolebibliotekkunnskap som nettbasert deltidsstudium over minst tre år. For skoleåret 2015–2016 tilbyr UiA også Skolebibliotekkunnskap 2: Barne- og ungdomslitteratur som nettbasert deltidsstudium. Studiene i skolebibliotekkunnskap er gratis ut over ordinær semesteravgift. Søknadsfrist: 15. april 2015.

Spangereid skole er en av vinnerne av Leseprisen 2015@Lesesenteret

Leseprisen 2015 ble delt ut på Lesesenterets nasjonale lesekonferanse den 24.03.15. Prisen går til Loen barnehage i Loen i Stryn kommune, Spangereid skole i Spangereid i Lindesnes kommune og Haugaland videregående skole i Haugesund. De tre vinnerne har utmerket seg spesielt i sitt helhetlig arbeid med lesing.

Boka Fugl av Lisa Aisato

Foredraget presenterte eksempler på praksis fra skolen som viste ulike måter å jobbe med litteratur på. Foredragsholderne Anne Håland og Bente Stausland Skartveit har lang erfaring fra skolen og er i dag knyttet til Lesesenteret i Stavanger..

Per Thomas Andersen (UiO) på lesekonferanse 2015

Innledningsforedrag på lesekonferansen ble holdt av Per Thomas Andersen fra Universitetet i Oslo. 'Tradisjonskunnskap er nyttig, men ikke tilstrekkelig, og den litterære evnen, de litterære mekanismer er grunnleggende for menneskers kognisjon', sa han. Grunnleggende erfaringer lagrer seg i hjernen som en liten fortelling, en kildefortelling, som brukes til å forstå den menneskelige bevisstheten.

– litteraturens nytteverdi i skolen’ er tittelen på Lesesenterets årlige nasjonale konferanse om lesing som arrangeres i Stavanger 23.–24. mars 2015. De 280 deltakerne vil få møte foredragsholdere som både inspirerer og kommer med nye spørsmålsstillinger om litteratur i dagens skole og i samfunnet forøvrig.


Fontstørrelser
 
 
Universitetet i Agder
 
 
Kunnskapsdepartementet
 
 
Utdanningsdirektoratet
 
 
 
 
Naturfagsenteret
 
 
IKT-senteret
 
 
Lesesenteret
 
 
Skrivesenteret.no
 
 
Nynorsksenteret
 
 
Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen
 
 
 
 
Skolebibliotekarforeningen i Norge
 
 
Norsk bibliotekforening
Norsk Bibliotekforening
 
 
Norsk bibliotekforening avdeling skole
NBF avdeling skole