Utdanningsdirektoratet har utpekt Universitetet i Agder til ressurssenter for skolebibliotek. Velkommen til nettstedet vårt!

 
 
Program for skolebibliotekutvikling
Program for skolebibliotek-
utvikling er er en statlig
4-årig satsing for å styrke
skolebiblioteket som arena
for læring og lesing.
 
 
Skolebibliotekressurser
Lenker, dokumenter, artik-
ler, bøker, elektroniske
ressurser og informasjon
som er relevant for
skolebibliotek.
 
 
Erfaringskonferanser
Ressursskoler i programmet
presenterer hvert år i juni
sine erfaringer med
bruk av skolebiblioteket
som pedagogisk verktøy.
 
 
Eksempelsamling
'Idé, inspirasjon,
informasjon - eksempler
på bruk av skolebibliotek i
undervisningen etter
Kunnskapsløftet'.
Denne samlingen er laget
ved Universitetet i Agder
på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.
 
 
Om nettstedet:
- innhold
- redaksjon
- kontaktinformasjon
 

RSS-feed


Haugaland videregående skole i Haugesund startet dette skoleåret med Leseprosjektet – LES. Prosjektet går ut på at alle de 830 elevene ved skolen bruker de første 20 minuttene av skoledagen til å lese i en bok, blader, magasiner etc. NRK Rogaland viste i Dagsrevyen21 tirsdag 30.09.14 innslag fra prosjektet.

Lesehest i skolebiblioteket©Nordre Modum skole

Nordre Modum ungdomsskole var en av deltakerskolene i Program for skolebibliotekutvikling 2012–2013. Skolens mål for deltakelse i prosjektet var å gi gi elevene leselyst og leseglede, og med det utviklingsmuligheter for alle. Prosjektet har både gitt faglige resultater og videre satsing i Modum kommune!

På Spangereid skole i Vest-Agder er skolebiblioteket en viktig og integrert del av leseopplæringen og en viktig ressurs i alle fag. Skolen var prosjektskole i Program for skolebibliotekutvikling i 2012–2013, og har holdt foredrag for andre skoler og kommuner om sine gode erfaringer. Se og bli inspirert av innslaget fra TareTV (14.08.14)!

Den 04.11. 2014 starter IBBY Norge på sin årlige høstturné. Tre dyktige forelesere reiser landet rundt og forteller om årets bildebøker, barnebøker og ungdomsbøker til bibliotekarer, lærere, bokhandlere og andre litteraturformidlere.

www.informasjonskompetanse.no

Program for skulebibliotekutvikling vil ikkje bli vidareført i si noverande form, men gledeleg nok får dei to nettstadene www.skolebibliotek.uia.no og www.informasjonskompetanse.no framleis statleg finansiering.


Fontstørrelser
 
 
Universitetet i Agder
 
 
Kunnskapsdepartementet
 
 
Utdanningsdirektoratet
 
 
 
 
Naturfagsenteret
 
 
IKT-senteret
 
 
Lesesenteret
 
 
Skrivesenteret.no
 
 
Nynorsksenteret
 
 
Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen
 
 
 
 
Skolebibliotekarforeningen i Norge
 
 
Norsk bibliotekforening
Norsk Bibliotekforening
 
 
Norsk bibliotekforening avdeling skole
NBF avdeling skole