Utdanningsdirektoratet har utpekt Universitetet i Agder til ressurssenter for skolebibliotek. Velkommen til nettstedet vårt!

 

Program for skolebibliotekutvikling

Program for skolebibliotek-
utvikling var en statlig 4-årig
satsing (2009–2013) for å
styrke skolebiblioteket som
arena for læring og lesing.

 
 
Skolebibliotekressurser
Lenker, dokumenter, artik-
ler, bøker, elektroniske
ressurser og informasjon
som er relevant for
skolebibliotek.
 
 
Erfaringskonferanser
Ressursskoler i programmet
presenterte i program-
perioden sine erfaringer med
bruk av skolebiblioteket som pedagogisk verktøy på en
årlig skolebibliotek-
konferanse.
 
 
Eksempelsamling
'Idé, inspirasjon,
informasjon - eksempler
på bruk av skolebibliotek i
undervisningen etter
Kunnskapsløftet'.
Denne samlingen er laget
ved Universitetet i Agder
på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.
 
 
Om nettstedet:
- innhold
- redaksjon
- kontaktinformasjon
 

RSS-feed


Dramatisering av Pulverheksa©Loen barnehage

Loen barnehage var en av vinnerne av Leseprisen 2015. Denne barnehagen har lagt til rette for et godt språkmiljø ved å bruke bøkene til mer enn høytlesing. I artikkelen 'Då lesegleda kom svevande på ein sopelime' forteller Loen barnehage om hvilken betydning arbeidet med bøker har hatt for språkmiljøet.

Foreningen !les inviterer alle 1. og 2. klasselærere til å melde seg på et nytt prosjekt kalt Leseskogen. På Leseskogen.no vil det ligge boktips og forslag til metoder for å jobbe med litteratur på en engasjerende måte, både i klasserommet og i skolebiblioteket. Leseskogen starter høsten 2015, og påmeldingsfristen er 15. juni.

Foreningen !les

Bokslukerprisener foreningens aksjon for 6. trinn i barneskolen.Aksjon tXt er leseaksjonen for ungdomsskolen, og Rein tekst er for videregående skole. Aksjonsmateriellet er gratisog består bl a av klassesett, plakater, lydbok og lærerveiledning. Målet med leseaksjonene er å øke engasjementet for lesing og interesse for litteratur blant elevene.

Bokslukerprisen

Bokslukerprisen er en gratis og nasjonal leselystaksjon for barneskolen i regi av Foreningen !les! Elever på 6. trinn har stemt frem sine favoritter på bakgrunn av utdrag fra en antologi med tekstutdrag fra 10 bøker for målgruppen. Selve Bokslukerprisen deles ut på Verdens bokdag torsdag 23.04.15 på Nobels Fredssenter i Oslo.

Skolebiblioteket, Spangereid skole

Spangereid skole i Lindesnes kommune sto sentralt da NBF Skole i samarbeid med NBF Agder og Kompetansesenter Sør arrangerte dagsseminar med tema skolebibliotek. Seminaret samlet nesten 100 deltakere, i hovedsak fra Agderfylkene og Rogaland. Både fylkes-, folke- og skolebibliotek var representert, i tillegg til noen skoleledere og andre med interesse innenfor dette viktige feltet.


Fontstørrelser
 
 
Universitetet i Agder
 
 
Kunnskapsdepartementet
 
 
Utdanningsdirektoratet
 
 
 
 
Naturfagsenteret
 
 
IKT-senteret
 
 
Lesesenteret
 
 
Skrivesenteret.no
 
 
Nynorsksenteret
 
 
Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen
 
 
 
 
Skolebibliotekarforeningen i Norge
 
 
Norsk bibliotekforening
Norsk Bibliotekforening
 
 
Norsk bibliotekforening avdeling skole
NBF avdeling skole