Utdanningsdirektoratet har utpekt Universitetet i Agder til ressurssenter for skolebibliotek. Velkommen til nettstedet vårt!

 
 
Program for skolebibliotekutvikling
Program for skolebibliotek-
utvikling er er en statlig
4-årig satsing for å styrke
skolebiblioteket som arena
for læring og lesing.
 
 
Skolebibliotekressurser
Lenker, dokumenter, artik-
ler, bøker, elektroniske
ressurser og informasjon
som er relevant for
skolebibliotek.
 
 
Erfaringskonferanser
Ressursskoler i programmet
presenterer hvert år i juni
sine erfaringer med
bruk av skolebiblioteket
som pedagogisk verktøy.
 
 
Eksempelsamling
'Idé, inspirasjon,
informasjon - eksempler
på bruk av skolebibliotek i
undervisningen etter
Kunnskapsløftet'.
Denne samlingen er laget
ved Universitetet i Agder
på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.
 
 
Om nettstedet:
- innhold
- redaksjon
- kontaktinformasjon
 

RSS-feed


www.informasjonskompetanse.no

Program for skulebibliotekutvikling vil ikkje bli vidareført i si noverande form, men gledeleg nok får dei to nettstadene www.skolebibliotek.uia.no og www.informasjonskompetanse.no framleis statleg finansiering.

Kapittel er Stavanger internasjonale festival for litteratur og ytringsfrihet. Kapittel 14 (17.–24.09.) skal handle om hvordan oljen former den måten vi mennesker lever og tenker. Åsne Hestnes, avdelingsleder for bibliotek på Dønski vgs, tidligere leder av NBF Skole og i redaksjonsgruppa for www.skolebibliotek.uia.no og www.informasjonskompetanse.no, er en av innlederne på seminaret 'Det utadvendte biblioteket'.

Den Europeiske språkdagen

Den Europeiske språkdagen er initiert av Europarådet og har vært markert siden 2001.I forbindelse med Språkdagen 2014 lyser Fremmedspråksenteret ut en språkdagkonkurranse for elever fra barne-, ungdoms- og videregående skoler.
Siden det i år er 200 år siden Norge fikk sin første grunnlov, har konkurransen nettopp grunnloven som tema.

Bokslukerprisen

Foreningen !les lanserer har fått nye nettsider for elever på mellomtrinnet, i ungdomsskolen og den videregående skolen. Nettsidene har informasjon om leselystaksjonene som starter denne høsten, med lenker til lærerressurser, lydspor, bonustekster, konkurranser og aktiviteter.

Med bakgrunn i uttalelse på det 74. norske bibliotekmøte i mars 2014 om at skolebibliotekene må utvikles, har Norsk bibliotekforening og NBF Skole har sendt en henvendelse til Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen hvor de spør hva som skjer med Program for skolebibliotekutvikling.


Fontstørrelser
 
 
Universitetet i Agder
 
 
Kunnskapsdepartementet
 
 
Utdanningsdirektoratet
 
 
 
 
Naturfagsenteret
 
 
IKT-senteret
 
 
Lesesenteret
 
 
Skrivesenteret.no
 
 
Nynorsksenteret
 
 
Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen
 
 
 
 
Skolebibliotekarforeningen i Norge
 
 
Norsk bibliotekforening
Norsk Bibliotekforening
 
 
Norsk bibliotekforening avdeling skole
NBF avdeling skole