Utdanningsdirektoratet har utpekt Universitetet i Agder til ressurssenter for skolebibliotek. Velkommen til nettstedet vårt!

 
 
Program for skolebibliotekutvikling
Program for skolebibliotek-
utvikling er er en statlig
4-årig satsing for å styrke
skolebiblioteket som arena
for læring og lesing.
 
 
Skolebibliotekressurser
Lenker, dokumenter, artik-
ler, bøker, elektroniske
ressurser og informasjon
som er relevant for
skolebibliotek.
 
 
Erfaringskonferanser
Ressursskoler i programmet
presenterer hvert år i juni
sine erfaringer med
bruk av skolebiblioteket
som pedagogisk verktøy.
 
 
Eksempelsamling
'Idé, inspirasjon,
informasjon - eksempler
på bruk av skolebibliotek i
undervisningen etter
Kunnskapsløftet'.
Denne samlingen er laget
ved Universitetet i Agder
på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.
 
 
Om nettstedet:
- innhold
- redaksjon
- kontaktinformasjon
 

RSS-feed


Lesekroken er et gratis opplegg for lesetrening fra Nysgjerrigper. Opplegget tar utgangspunkt i artikler fra Nysgjerrigperbladet, og til hvert nytt blad blir det laget to nye opplegg – ett på nynorsk og ett på bokmål. Lesekroken er et tilbud til alle som vil bli bedre leselærere, og viser hvordan man kan arbeide med lesing i alle fag.

Bokslukerprisen er en gratis og nasjonal leselystaksjon i regi av 'Foreningen !les!'. Elever fra 6. trinn skal stemme frem sine favoritter på bakgrunn av utdrag fra en antologi med tekstutdrag fra 10 bøker for målgruppen. I løpet av skoleåret 2014-15 gjennomføres tiltaket som en pilot for 25 000 elever. Meld på så snart som mulig, – siste frist er 15.06.14!.

Lesegledere ved Lesesenteret i Stavanger har laget lister med lestips for elever på barnetrinnet. Listene med de anbefalte bøkene er til nytte for skolebibliotekarer og lærere som arbeider med å formidle leseglede til barn. Målet må være å vekke leselyst ved å kunne presentere litteratur som den enkelte elev får lyst til å lese.

NBF Skole (Norsk Bibliotekforening Skole) har skrevet et åpent brev til Nasjonalbiblioteket der de etterlyser en plan for revidering av skolebibliotekstatistikken. NBF Skole ønsker at de tallene som kommer fram i statistikk skal reflektere faktisk bruk og aktivitet av skolebiblio-tekene, og at de skal være sammenlignbare på tvers av kommuner og fylker.

Bjørn Ingvaldsen, vinner av Skolebibliotekarforeningens litteraturpris 2014

Forfatteren Bjørn Ingvaldsen ble tildelt Skolebibliotekarforeningens litteraturpris 2014 under en tilstelning på Litteraturfestivalen på Lillehammer 23.mai 2014. Han fikk prisen for sitt allsidige forfatterskap for barn og unge. Nærmere 90 elever, lærere og representanter fra forlaget var tilstede på Cafe Stasjonen.


Fontstørrelser
 
 
Universitetet i Agder
 
 
Kunnskapsdepartementet
 
 
Utdanningsdirektoratet
 
 
 
 
Naturfagsenteret
 
 
IKT-senteret
 
 
Lesesenteret
 
 
Skrivesenteret.no
 
 
Nynorsksenteret
 
 
Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen
 
 
Skolebibliotekarforeningen i Norge
 
 
Norsk bibliotekforening
Norsk Bibliotekforening
 
 
Norsk bibliotekforening avdeling skole
NBF avdeling skole