Utdanningsdirektoratet har utpekt Universitetet i Agder til ressurssenter for skolebibliotek. Velkommen til nettstedet vårt!

 

Program for skolebibliotekutvikling

Program for skolebibliotek-
utvikling var en statlig 4-årig
satsing (2009–2013) for å
styrke skolebiblioteket som
arena for læring og lesing.

 
 
Skolebibliotekressurser
Lenker, dokumenter, artik-
ler, bøker, elektroniske
ressurser og informasjon
som er relevant for
skolebibliotek.
 
 
Erfaringskonferanser
Ressursskoler i programmet
presenterte i program-
perioden sine erfaringer med
bruk av skolebiblioteket som pedagogisk verktøy på en
årlig skolebibliotek-
konferanse.
 
 
Eksempelsamling
'Idé, inspirasjon,
informasjon - eksempler
på bruk av skolebibliotek i
undervisningen etter
Kunnskapsløftet'.
Denne samlingen er laget
ved Universitetet i Agder
på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.
 
 
Om nettstedet:
- innhold
- redaksjon
- kontaktinformasjon
 

RSS-feed


01.02. 2017:

Regjeringen har videreført nettstedene www.skolebibliotek.uia.no og www.informasjonskompetanse.no ved egne tildelingsbrev i 2014 og 2015. Fra og med 2016 er disse midlene lagt inn i budsjettet til Universitetet i Agder (UiA), som har fått ansvaret for driften. UiA har landets viktigste fagmiljø for skolebibliotek, og hadde ansvaret for gjennomføringa av Program for skolebibliotekutvikling (2009–2013).
Et nytt, forbedret og utvidet skolebiblioteknettsted er under utarbeidelse og vil bli presentert i løpet av første halvdel av 2017.
Nettstedet, www.skolebibliotek.uia.no, vil i sin nåværende form ikke lenger bli oppdatert.

Nasjonalbiblioteket er i gang med å skanne norske bøker fra perioden 1900 til 2000. Med prosjektmidler fra Nasjonalbiblioteket har Hammerfest bibliotek systematisert billedbøkene i samlingen og gjort dem enklere å finne fram til. Dette er en fantastisk skatt både for voksne å hente fram igjen, og for nye generasjoner å bli kjent med.

Juryen i Skolebibliotekarforeningen i Norge (SiN) har i år valgt å gi litteraturprisen til illustratøren, forfatteren og tegneserieskaperen Anna Fiske. Anna Fiskes bøker er svært populære i landets skolebibliotek og leses av barn i mange aldre. Illustrasjonene hennes gir mye av historien og er en støtte for lesere som ikke har så godt utbytte av bøker med mye tekst.

Lesesenteret ønsker å finne fram til gode eksempler på gjennomførte opplegg som viser at alle lærere er leselærere. Med Leseprisen 2016 vil de motivere barnehager og skoler til å satse på språkstimulering og leseaktiviteter, og å få fram hvor ulik slik satsing kan være.

Fylkestinget i Sør-Trøndelag har vedtatt Biblioteket - kunnskap, kultur og knutepunkt. Strategi og handlingsprogram for bibliotekene i Sør-Trøndelag 2015-2019 . Strategien omfatter fylkesbibliotek, folkebibliotek og bibliotekene i grunn- og videregående skoler. Den er førende for fylkeskommunen, og foreslår retning for kommunenes arbeid på bibliotekområdet.

Torsdag 29. oktober lanserte Kunnskapsdepartementet utprøvingen av Språkløyper. Det er en nasjonal strategi som skal styrke norske elevers språk, lesing og skriving. I løpet av fire år skal alle norske barnehager og skoler nås, og Lesesenteret har fått ansvar for å drive denne viktige strategien.


Fontstørrelser
 
 
Universitetet i Agder
 
 
Kunnskapsdepartementet
 
 
Utdanningsdirektoratet
 
 
 
 
Naturfagsenteret
 
 
IKT-senteret
 
 
Lesesenteret
 
 
Skrivesenteret.no
 
 
Nynorsksenteret
 
 
Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen
 
 
 
 
Skolebibliotekarforeningen i Norge
 
 
Norsk bibliotekforening
Norsk Bibliotekforening
 
 
Norsk bibliotekforening avdeling skole
NBF avdeling skole